सूचना

2020मे 28
बागमती प्रदेश हेटौंडा, मकवानपुर (कानून तथा बिधेयक शाखा) मितिः-२०७७/०२/१४ माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना बागमती प्रदेश सभाको सम्वत्‌ २०७७ साल जेष्ठ...
2019नोभेम्बर 20
2019जुन 16
http://pradeshsabha.p3.gov.np/?post_type=parliament_live OR https://www.youtube.com/watch?v=4HYLk75SJcg
2019मार्च 21
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ४० अनुसार प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजनिक महत्वको कनै पनि विषयमा माननीय सदस्यले प्रश्‍न...